Afdrukken

Betrokkenheid

Betrokkenheid

Visie

Kinderen leren graag als ze kunnen exploreren, ontdekken, ordenen en op die manier de wereld beter leren begrijpen. De behoefte aan kennis zorgt voor betrokkenheid bij het leren. We vertrekken vanuit de leerplannen en bieden diverse methodieken aan om de leerstof boeiend te maken.Voorbeelden uit de praktijk

  • Wiskunde stap voor stap opbouwen. We volgen het leerplan wiskunde en de handboeken per leerjaar.
  • Ogen en oren openhouden: we leren over natuur in natuurateliers, over techniek via robots maken, ...
  • Actieve werkvormen: info opzoeken via ICT, groepswerk, contractwerk, hoekenwerk
  • We organiseren soms een gezamenlijk thema zoals ‘gezonde voeding’, ‘wild van water’.
  • Het jaarthema wekt extra interesses op en geeft de kans in de diepte te werken rond wereldoriëntatie.

 

 

Bezoekers

We hebben 3 gasten en geen leden online