Afdrukken

Inleiding

De school Sint-Anna legt het accent op de basisnoden van de kinderen. Vanuit de noden die ze zelf voelen, zijn ze meteen ook meer gemotiveerd om te leren. De doelstellingen van onze werking zijn vastgelegd in de leerplannen van VVKBao,de koepel van het Katholiek basisonderwijs. Vanuit deze leerplannen krijgen we als school de opdracht mee een schooleigen opvoedingsproject uit te werken, waar we zeer gericht mee aan de slag zijn.
Uiteraard zijn taal en rekenen de basisvaardigheden die kinderen in de basisschool moeten leren. Daarnaast willen we hen de levensvaardigheden meegeven die ze nodig hebben om zelf te kunnen instaan voor hun basisnoden: omgaan met verantwoordelijkheden, omgaan met stress en emoties, sociale relaties en communicatie, zelfbewustzijn, empathie en solidariteit, problemen aanpakken, besluitvorming, creatief en kritisch denken, productiviteit.
Onze visie om deze vaardigheden aan te leren vertrekt vanuit 7 kernpunten. Je leest telkens hoe zich dat vertaalt naar de praktijk van de school– en klaswerking.

 

 

Bezoekers

We hebben 4 gasten en geen leden online