INSCHRIJVINGEN geboortejaar 2018 + nieuwe leerlingen

Vrije inschrijvingen vanaf maandag 8 juni, 8u.
Deze periode is enkel voor ouders die niet aangemeld hebben voor een school van hun keuze en die op zoek zijn naar een nieuwe school voor hun kind(eren).

KLIK HIER

Afdrukken

Verbondenheid

Verbondenheid

Visie

Kinderen worden aanvaard zoals ze zijn, met al hun verschillen. Alle mensen op school horen er bij, en maken samen de school tot wat ze is. Vanuit ons Christelijk opvoedingsproject vinden we het belangrijk dat we extra aandacht geven aan de zwakken en kansarmen.
 
Klasdoorbrekende acties omtrent team spirit verhoogt de verbondenheid. Kinderen worden gestimuleerd voor elkaar te zorgen en te leren samenwerken.
 
Taal is communicatie en verbindt mensen op een unieke wijze. Kinderen leren op onze school taal omdat het betekenis heeft, niet omdat het moet. We werken vanuit het leerplan Nederlands met lessen en activiteiten voor lezen, spreken, schrijven en luisteren.

 

Voorbeelden uit de praktijk

We organiseren af en toe momenten met de hele school, waar alle leerlingen hun bijdrage kunnen leveren vanuit hun eigen mogelijkheden: week-startmoment, samen musical spelen, samen zingen, gezamenlijke gebedsmomenten, ...

Gemengde teams (leeftijden door elkaar) leren samen aan taken te werken en muzische activiteiten te doen in schoolateliers, tweewekelijks op vrijdag.

  • Kinderen spreken in praatrondes en spreekbeurten.
  • Andere talen leren is boeiend als je het echt leert spreken en gebruiken.
  • De klassen hebben een leeshoek.
  • Leesbrevet na een leestest.
  • Verteltassen brengen lezen naar huis.
  • Wekelijks half uurtje lezen in kleine groepjes.
  • We lezen de boeken van de kinderjury.
  • Nieuws-muurborden aan de ingang maken je opstel belangrijker.

verbondenheid

Agenda

calendar-rood

 

============================